אור פרץ

אור פרץ

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

בריג'יט (טוב ויפה) / בימוי: מאיה שעיה

מקהלה (הבקכות) / בימוי: יאיר שרמן

אישה אחת ששרה / בימוי: זיו זוהר מאיר

רועה זקנה (מעשיית חורף) / בימוי: עירד רובינשטיין