דנית עטר

דנית עטר

הופעות:

בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן בלוק טקסט של שחקן


גובה: 54 ק"ג

שנת לידה: ינואר 1, 1998


email@email.li