יקיר פורטל

יקיר פורטל

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

ג'ק (חשיבותה של רצינות) / בימוי: איה קפלן
(קברט ברכט) / בימוי: זיו זוהר מאיר
מר ברוק (נשים קטנות) / בימוי: ניר ארז
טום (שמנה) / בימוי: איה קפלן
(אהבה LOVE דווקא) / בימוי: אדי זיסמ