לילך בירט

לילך בירט

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

(קברט ברכט) / בימוי: זיו זוהר מאיר
נינה (בגוף נשי) / בימוי: יואב מיכאלי
גברת בנשף (נשים קטנות) / בימוי: ניר ארז
הלן (שמנה) / בימוי: איה קפלן