שני טל

שני טל

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

(קברט ברכט) / בימוי: זיו זוהר מאיר
קלייר (בגוף נשי) / בימוי: יואב מיכאלי
בת' (נשים קטנות) / בימוי: ניר ארז
סילבי (הזוג המוזר) / בימוי: זיו זוהר מאיר